Registracija

VGTU Aplinkos apsaugos inžinerija

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Tai studijų programa siekiantiems įgyti aplinkos inžinerijos žinių, mokytis stebėti ir įvertinti aplinkos taršos problemas, planuoti ir įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos ir aplinkos kokybės būklės gerinimo priemones, projektuoti šiuolaikinius aplinkosaugos įrenginius, skirtus aplinkos ir žmogaus gyvenimo kokybei gerinti.Aplinkos apsaugos technologijos specializacijos studijos supažindina su techniniais, technologiniais ir organizaciniais sprendimais...

KTU Aplinkosaugos inžinerija

ktu logo lt
prieš 5 met.

Aplinkosaugos inžinerijos studijų programa skirta visiems besidomintiems aplinkosaugos problemomis ir jų sprendimo būdais. Šioje studijų programoje nėra siaurų specializacijų: studijų metu suteikiamos kompleksinės žinios, praplečiančios įsidarbinimo galimybes. Žinias perteikia kompetentingi savo srities specialistai, patirtimi dalinasi žinomi Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai bei praktikai.

VGTU Architektūros inžinerija

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Programos tikslas – parengti specialistus, kurie gebėtų modeliuoti statinių architektūrinę, planinę bei konstrukcinę sandarą, skaičiuoti statinių konstrukcijas, rengti statinio projekto architektūrinę ir konstrukcinę dalis.Stojant į šią studijų programą privaloma išlaikyti piešimo testą.

KTU Atsinaujinančioji energetika

ktu logo lt
prieš 5 met.

Alternatyvi, atsinaujinanti energetika šiuo metu yra ne tik madingas terminas, bet ir aktuali, perspektyvi energijos gavybos sritis. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas prisideda prie klimato kaitos stabilizavimo ir yra viena iš darnios visuomenės plėtros priemonių. Studijų programa apima atsinaujinančios elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir suvartojimo teorines žinias bei praktinę patirtį.

VGTU Automatika

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Studijų programa skirta elektros inžinerijos bakalaurams rengti. Mokoma išmanyti naujausias elektros ir elektronikos inžinerijos technologijas, automatinių sistemų projektavimo principus; elektros generavimo, perdavimo ir kaupimo įrangos vystymosi tendencijas; ugdomi įgūdžiai, kompetentingai spręsti įvairias informacinių technologijų taikymo, technologinių procesų bei įrenginių valdymo ir automatizuoto projektavimo problemas naudojantis kompiuteriais.

KTU Automatika ir valdymas

ktu logo lt
prieš 5 met.

Automatika – tai kartu moderni ir kartu klasikinė specializacija, aprėpianti visas žmogaus veiklos sritis – nuo buities iki kosmoso platybių. Šiuolaikinė žmogaus veikla neįvaizduojama be modernios automatikos, kuri apjungia klasikinius ir modernius matavimo bei valdymo įrenginius ir dirbtinį intelektą, kompiuterinę regą ir t.t. į sudėtingas sistemas.

KTU Aviacijos inžinerija

ktu logo lt
prieš 5 met.

Trokštantiems tapti garbingos Lietuvos aviacijos istorijos dalimi ir kūrėju – reiktų rinktis šią programą ir išmokti projektuoti, gaminti ir techniškai prižiūrėti orlaivius bei spręsti kitus su kūrybine inžinerine veikla aviacijoje susijusius klausimus. Sužinoti kaip veikia aerodinamikos principai, iš kokių medžiagų gaminami orlaiviai, kokios yra jų konstrukcijos ir tipai, kaip jos...

VGTU Aviacijos mechanikos inžinerija

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Studijų programa skirta tiems, kurie domisi orlaivių mechanika, orlaivių konstrukcijomis, varikliais bei mechaninėmis sistemomis ar aerodinamika ir nori savo ateitį sieti su aviacija. Pagal šią studijų programą rengiami aviacijos mechanikos specialistai, galintys ne tik savarankiškai spręsti sudėtingus orlaivių konstrukcijų bei variklių inžinerijos uždavinius, bet ir projektuoti, braižyti, modeliuoti bei kurti...

VGTU Avionika

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Studijų programa skirta rengti specialistams, gerai išmanantiems naujausias orlaivių elektros ir elektronikos inžinerijos technologijas, orlaivių automatikos vystymosi tendencijas, elektroninių ir automatinių sistemų projektavimo principus; mokantiems kompetentingai naudotis informacinėmis technologijomis, kompiuteriais duomenims apdoroti, sprendžiant įvairias elektronikos ir automatinio valdymo problemas; išmanantiems automatizuoto projektavimo įrangą; gebantiems kurti orlaivių elektronikos ir automatizuotąsias sistemas,...

VGTU Bioinžinerija

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Studijų programos tikslas – parengti specialistus, sugebančius dirbti biotechnologijos, maisto, žemės ūkio ir pramonės įmonėse, kontrolės ir mokslinio tyrimo įstaigose.

KTU Biomedicininė elektronika

ktu logo lt
prieš 5 met.

Be tinkamos medicininės įrangos ir prietaisų net ir patys geriausi gydytojai negalėtų gerai atlikti savo darbo. Tuo, kad sudėtinga technika būtų dar tobulesnė ir visada patikimai veiktų, rūpinasi biomedicininės elektronikos inžinieriai. Ši specialybė skirta tiems, kurie trokšta sužinoti, kaip veikia ir kaip yra projektuojama elektroninė medicininė įranga, kurie nori prisidėti...

VGTU Biomechanika

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Studijų programa skirta medicinos ir reabilitacinės technikos specialistams biomechanikos inžinieriams rengti. Įvairioms medicinos, reabilitacijos problemoms spręsti naudojamasi tradicinėmis inžinerijos techninės kūrybos žiniomis, dalyvaujama projektuojant ir gaminant medicinos, ortopedinę ir reabilitacinę techniką. Inžinierių tikslas – sukurti ir suprojektuoti tokias technines priemones, kurios padėtų gydytojams darbą atlikti saugiai ir kokybiškai, tiksliai diagnozuoti...