Registracija

KTU Duomenų analitika

ktu logo lt
prieš 5 met.

Duomenų analitika – inovatyvi studijų programa, kurioje integruojamos sociologijos, informatikos ir matematikos mokslų žinios, gebėjimai. Ruošiami specialistai, turintys solidžius socialinės ir ekonominės aplinkos pažinimo pagrindus, gebantys valdyti, analizuoti ir sisteminti duomenų srautus ir siūlyti duomenimis pagrįstus sprendimus viešajam ir privačiam sektoriui.

KTU Ekonomika

ktu logo lt
prieš 5 met.

Programos tikslas - parengti kompetentingus analitiškai bei kritiškai mąstančius ekonomikos specialistus. Programa teigiamai įvertinta tarptautinių ekspertų ir atnaujinta pagal Lietuvos banko ekspertų rekomendacijas. Programą verta rinktis, nes ji apima platų spektrą aktualių sričių, tokių kaip inovacijos, investicijos, darnus vystymasis, tarptautinės integracijos ekonomika, viešoji ekonomika ir kt., ir yra orientuota į...

VGTU Ekonomikos inžinerija

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Studijų programa skirta rengti ekonomikos specialistams, turintiems platų požiūrį į nūdienos ekonominius reiškinius, mokslo ir technologijų plėtrą, technikos pažangą, žinių visuomenės formavimosi bei internacionalizavimo, Europos Sąjungos raidos procesus ir prioritetus bei gebantiems aktyviai dalyvauti Lietuvos ekonomikos inžinerijos mokslo pažangos bei demokratinės, pilietinės visuomenės ugdymo procesuose.Studijų programos absolventų išskirtinumas – jų...

KTU Europos studijos

ktu logo lt
prieš 5 met.

Europos studijos – tai unikali ir nauja studijų programa, skirta norintiems išmanyti Europoje vykstančius politinės ir ekonominės integracijos procesus, jų dalyvius, tikslus, priežastis, eigą ir padarinius. Suprasti, ką ir kodėl mūsų kasdieniame gyvenime lemia Europos Sąjunga ir sužinoti, kaip daryti poveikį ES reguliavimui bei gebėti profesionaliai komunikuoti gimtąja ir keliomis...

VGTU Įstaigų vadyba

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Studijų programa suteikia žinių apie įstaigų administravimo, finansų valdymo, tarptautinių ryšių vadybos ypatumus bei teikiamų paslaugų svarbą socialinei, ekonominei ir technologinei šalies plėtrai, gyventojų poreikiams kokybiškai tenkinti, padeda tikslingai pasirinkti metodus ir priemones, taikytinus skirtingo pobūdžio įstaigų pažangiai veiklai, išteklių panaudojimo efektyvumui bei konkurencingumui užtikrinti, ugdo gebėjimus įvertinti nuolatinius įstaigų...

VGTU Finansų inžinerija

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Studijų programa skirta rengti finansų bakalaurus, turinčius įvairių žinių apie šiuolaikinius finansinius reiškinius ir tvarią finansų sistemos plėtrą, gebančius integruoti ir kompleksiškai taikyti finansų teorijos, finansų procesų valdymo ir finansų inžinerijos žinias, objektyviai kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti nagrinėjamus finansinius procesus, formuojant, vertinant ir siekiant savarankiškai priimti efektyvius finansinius sprendimus, projektuoti...

KTU Viešoji politika

ktu logo lt
prieš 5 met.

Viešoji politika – perspektyvi ir aktuali programa, integruojanti mokslinių tyrimų rezultatus į studijų procesą. Ji skirta parengti viešosios politikos specialistus, turinčius politinių sprendimų priėmimo, įgyvendinimo ir politikos analizės žinių ir gebėjimų. Studentams suteikiama žinių apie viešosios politikos veikėjus, viešuosius ryšius, tarptautinius santykius, valstybės ekonominę ir sveikatos politiką, strateginį ir piliečių...

KTU Apskaita

ktu logo lt
prieš 5 met.

Apskaitos programa – viena praktiškiausių studijų programų. Naujausios apskaitos, audito ir mokesčių žinios užtikrina sėkmingo integravimosi į darbo rinką galimybes, tampant audito, apskaitos profesionalu, finansininku, vyriausiuoju buhalteriu, valdymo apskaitos specialistu, analitiku ar įmonės vadovu, gebančiu kvalifikuotai spręsti finansinės, valdymo ar mokesčių apskaitos problemas nacionalinėse bei tarptautinėse bendrovėse.

KTU Finansai

ktu logo lt
prieš 5 met.

Šiuolaikinių finansų procesų finansų rinkose ir organizacijose išmanymas yra būtina sąlyga įvairių tipų įmonių išlikimui bei konkurencinių pozicijų stiprinimui itin greitai besikeičiančioje aplinkoje, todėl finansų specialistai būtini visų tipų organizacijose. Pirmosios pakopos Finansų programos absolventas išmanys tiek verslo įmonių, tiek viešojo sektoriaus įmonių finansinės veiklos, finansų rinkų ir finansų institucijų...

KTU Industrinių technologijų vadyba

ktu logo lt
prieš 5 met.

Programa skirta ambicingiems jauniems žmonėms, siekiantiems įgyti lanksčią, daugiakryptę, rinkos poreikius atitinkančią specialybę. Esminis programos skiriamasis bruožas – naujausių vadybos ir technologijų žinių bei kompetencijų dermė. Studijų programos absolventai, turėdami naujausių inovacijų, inžinerijos, vadybos, informacinių technologijų, logistikos, marketingo, apskaitos, finansų, įmonės išteklių planavimo ir organizavimo, tarptautinio bei elektroninio verslo bei...

VGTU Kūrybinės industrijos

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Tai konceptualiai kitokia, naujausiomis tendencijomis ir technologijomis paremta, profesionalius dėstytojus sutraukusi studijų programa. Didėjant vartotojų poreikiams, sėkmė vis labiau priklauso nuo gebėjimo pasiūlyti netradicinius sprendimus. Programos metu studentai yra mokomi kurti komunikacijos turinį tradicinėms ir naujosioms medijoms, suprasti šiuolaikinio žmogaus poreikius, vartotoją, prisitaikyti prie naujausių tendencijų, parengti ir  įgyvendinti  integruotos ...

KTU Lyderystė

ktu logo lt
prieš 5 met.

Žmonių išteklių vadybos programa Lyderystė yra sėkmingai rinkoje startavusi nauja programa. Programa unikali tuo, jog yra vienintelė tokia Lietuvoje. Pagrindinis akcentas – aktyvių, motyvuotų, atsakingų, verslių ir komandoms vadovauti gebančių specialistų ugdymas. Tarpe kitų modulių, programoje vedami ir pažangiausią užsienio universitetų praktiką atspindintys moduliai: Inovatyvios informacinės technologijos, Technologijų antreprenerystė, Inovacijų...