Registracija

VGTU Architektūra

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Baigę architektūros studijų programą absolventai yra įgiję svarbiausių žinių ir įgūdžių, leidžiančių savarankiškai spręsti nesudėtingus architektūros ir urbanistikos uždavinius dirbant profesionalių architektų biuruose.Įgytų žinių ir įgūdžių absolventui pakanka toliau specializuotis bet kurioje architektūrinės veiklos srityje. Jis gali dirbti architektūrinio projektavimo, miesto planavimo, statybos įmonėse, valstybės ir savivaldybės institucijose, rengti pastatų,...

KTU Architektūra

ktu logo lt
prieš 5 met.

Dinamiška, inovatyvi ir kartu praktiška programa susideda iš tarpdalykinio modulių karkaso. Programa realizuojama naudojant visus programos modulius integruojančią Studio sistemą. Programos kompleksiškumas skleidžiasi egzistuojančių tipologijų istorinės, kultūrinės, teorinės ir filosofinės kritinės analizės pjūviais, kurie yra nuosekliai siejami su estetinių prototipų kūrimu integruojant konstrukcinius, medžiaginius, mechaninius ir ekologinius tyrimus.

KTU Kompiuterinė lingvistika

ktu logo lt
prieš 5 met.

Ši tarpdisciplininė programa skirta tiems, kurie svyruoja tarp humanitarinių ir tiksliųjų mokslų, kuriems patinka filologija ir sekasi informatika. Per studijas įgyjamos žinios apie lietuvių ir anglų kalbų sandarą ir jų taikymą dirbant su šnekos atpažinimo, vertimo, žodynų kūrimo ir kitomis kalbos technologijomis, susipažįstama su hiperteksto, žiniatinklio, leidybos, lokalizacijos, reklamos, medijų...

KTU Medijų filosofija

ktu logo lt
prieš 5 met.

Norintys studijuoti filosofiją ne tik skaitydami knygas, bet ir naršydami socialiniuose interneto tinkluose, žaisdami kompiuterinius žaidimus ar žiūrėdami kino filmus, turėtų rinktis šias tarpdalykines, praktiškai pritaikomas humanitarines studijas. Studentai sužinos, kaip technologijos keičia žmogų, jo kasdienius įpročius, mąstymo būdą ir net juslinį patyrimą, nulemia komercinę ar politinę sėkmę, o baigę...

KTU Naujųjų medijų kalba

ktu logo lt
prieš 5 met.

Ši, anglų kalba dėstoma programa – norintiems išmokti „žaisti su kalba“, pažinti elektroninės komunikacijos paslaptis, gebėti analizuoti „vaizdo dizaino“ gramatiką bei puikiai mokėti keletą užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių, rusų, italų, ispanų ar švedų). Norintieji gali įgyti dvigubą bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Antrame semestre siūloma rinktis gretutinės krypties studijų programą.

KTU Muzikos technologijos

ktu logo lt
prieš 5 met.

KTU “Muzikos technologijų” specialybė yra unikali studijų programa Lietuvoje savo turiniu, bei pedagoginiu personalu. Nors atrodo, kad programa jungia dvi labai skirtingas sritis - muzką ir technolgojas, tačiau šių dienų muzikos, bei apskritai pramogų industrijoje, technologijos yra labai svarbi dedamoji.

KTU Paveldosauga

ktu logo lt
prieš 5 met.

Bėgant laikui, aplinka, kurioje mes gyvename, – miestai, gatvės, interjerai – nepaliaujamai kinta ir nyksta. Tačiau išlikę pastatai ir daiktai dėl savo unikalumo tampa kultūrine ir ekonomine vertybe. Istorinė aplinka tampa valstybės ar jos valdytojo prestižo bei išskirtinumo simboliu, o šių vertybių saugojimas – išskirtinė, profesionalumo reikalaujanti veikla.

KTU Technikos kalbos vertimas

ktu logo lt
prieš 5 met.

Ši studijų programa skirta norintiems tapti kvalifikuotais vertėjais, mokėti dvi užsienio kalbas ir įgyti lietuvių bei anglų kalbotyros, įvairių technologijos mokslų pagrindus, išmokti redaguoti įvairių sričių tekstus, naudotis naujausiomis vertimo technologijomis. Daug dėmesio skiriama antrajai užsienio kalbai, kurią galima išmokti C1 lygiu.