Registracija

KTU Taikomoji chemija

ktu logo lt
prieš 5 met.

Ši studijų programa ruošia kvalifikuotus ir kūrybingus vaistų, kosmetikos preparatų, funkcinių neorganinių ir funkcinių organinių medžiagų chemijos ir technologijos specialistus, gebančius atlikti standartines sintezės, analizės procedūras, dirbti su įvairiausia instrumentine technika, suprantančius cheminius procesus, vykstančius gamybos metu ir sugebančius spręsti iškilusias gamybos problemas. Ši studijų programa skiriasi nuo kitų chemijos krypties...

KTU Taikomoji fizika

ktu logo lt
prieš 5 met.

Tiems, kurie domisi aplink vykstančiais procesais, nuolat stebisi naujausiais mokslo ir technologijų pasiekimais, nori patys prisidėti prie aukštųjų technologijų vystymo siūlomos taikomosios fizikos studijos. Šioje studijų programoje orientuojamasi ne tik į teoriją, bet ir į realius mokslo taikymus.

VGTU Verslo informacinės sistemos

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotą informacinių sistemų specialistą, kuris turėtų ne vien tik išsamių informatikos srities žinių, bet ir vadybos, ekonomikos, finansų pagrindus bei žinotų, kaip informacinės sistemos gali kurti pridėtinę vertę versle. Studijų programa sukurta remiantis pasaulio universitetų patirtimi, tarptautinių organizacijų ACM (angl. Association of Computing Machinery) ir AIS...

KTU Informacinės sistemos

ktu logo lt
prieš 5 met.

Išmoksite kurti įvairiausių įmonių veiklą užtikrinančias informacines sistemas (IS): kaip suprasti, analizuoti, modeliuoti įmonės veiklą, projektuoti ir programuoti įvairias IS bei duomenų bazes, dirbti komandoje ir valdyti projektus. Suteikiamos žinios apima visus IS kūrimo žingsnius: įmonės veiklos analizę, reikalavimų kuriamai sistemai surinkimą ir aprašymą, IS projektų organizavimą, IS projektavimą, programavimą...

VGTU Informacinių technologijų paslaugų valdymas

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Studijų programa orientuota į informatikos taikymą ekonomikoje ir vadyboje – technologinių sprendimų kūrimą ir technologijų taikymą pagal tam tikrus rinkos poreikius. Informacinių technologijų paslaugų valdymo studijas pasirinkę studentai mokysis inovacijų vadybos, į paslaugas orientuotos architektūros, informacinio verslo, verslo procesų valdymo pagrindų ir kitų disciplinų. Studijoms naudojama ir speciali IBM medžiaga.

KTU Informatika

ktu logo lt
prieš 5 met.

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus informatikos specialistus, kurie puikiai išmano programavimo, interneto ir trimatės grafikos technologijas bei geba profesionaliai savo darbe taikyti įgytas žinias. Studijų metu gilinamasi į programavimo technologijas, informatikos-matematikos modelius bei jų taikymą debesų kompiuterijos servisų infrastruktūrų ir platformų, verslo procesų, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui, studijuojamos dirbtinio intelekto, IT...

VGTU Inžinerinė informatika

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Studijų programa skirta kvalifikuotiems informatikos inžinieriams rengti, kurie išmanytų šiuolaikines informacines technologijas, įmonių informacines sistemas, grafines sistemas ir vaizdų apdorojimą bei gebėtų savo darbe profesionaliai taikyti universitete įgytas žinias.Studijų programa sudaryta taip, kad visapusiškai formuotų informatikos specialistus, suteiktų jiems fundamentinių mokslų pagrindus, esminių ir specialiųjų informatikos žinių bei ekonomikos, teisės,...

KTU Programų sistemos

ktu logo lt
prieš 5 met.

Pagal pasaulinės kompiuterijos asociacijos ACM rekomendacijas, studijų programa integruoja kompiuterių mokslo ir programų sistemų aspektus. Studijos suteiks šiuolaikinių programavimo kalbų ir karkasų, algoritmų optimizavimo, efektyvios programų duomenų struktūros, duomenų bazių profesionalių žinių. Projektavimo įrankių bei UML modelių taikymas, programų testavimas bei statinė analizė suteiks reikiamus technologinius gebėjimus, o  judrus (Agile) programų kūrimas,...

VGTU Programų inžinerija

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Pagal šią studijų programą rengiami programų sistemų specialistai. Taikydami šiuolaikinius programų inžinerijos metodus ir priemones jie gebėtų projektuoti, programuoti ir testuoti sudėtingas programų sistemas. Studentai mokomi kurti programų sistemas taikant įvairius modelius, programų karkasus, taikyti sudėtingus algoritmus ir vertinti jų efektyvumą, testuoti programinę įrangą pagal skirtingas metodikas, atlikti įvairių programų...

KTU Sveikatos informatika

ktu logo lt
prieš 5 met.

Jeigu Tu nori tapti unikalios, perspektyvios ir paklausios sveikatos informatikos srities specialistu ir kompiuterinių sistemų, skirtų visuomenės sveikatos problemoms ir uždaviniams spręsti, kūrėju – tai Tavo programa. Studijuodamas įgysi visuomenės sveikatos ir informatikos žinias, išmoksi projektuoti, kurti, diegti ir prižiūrėti programinę ir techninę įrangą, skirtą sveikatinimo uždaviniams spręsti.

VGTU Technomatematika

vgtu lt color rgb 60
prieš 5 met.

Studijų programa apima matematikos, informatikos ir technikos dalykus. Savo prigimtimi ir struktūra ši programa artima kitų Europos šalių universitetų panašaus pobūdžio studijų programoms, tačiau Lietuvoje tai vienintelė tokiu pavadinimu registruota bakalauro studijų programa.Ji skirta aukšto lygio matematikos specialistams (matematikos bakalaurams) rengti, kurie gebėtų savo žinias ir patirtį taikyti sparčiai kintančiame...

KTU Taikomoji matematika

ktu logo lt
prieš 5 met.

Studijų programa orientuota į matematikos taikymą įvairiose srityse, kūrybiškumą, sustiprintą parengimą informatikos srityje ir aukštą studijų kokybę. Taikomosios matematikos specialistai, naudodami matematikos teoriją, skaičiavimo algoritmus, modeliavimo metodus ir kompiuterius, sprendžia praktinius ekonomikos, informatikos, inžinerijos, medicinos, draudimo, verslo ir kitų sričių uždavinius.