Registracija
Atgal

Registruok stojimo prašymą LAMABPO. Pasirink studijas atsakingai!

prieš 3 met.

Vyksta bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Visi, pageidaujantys studijuoti Lietuvoje, turi galimybę savo prašymą registruoti elektroninėje LAMABPO informacinėje sistemoje. Priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomas vadovaujantis Priėmimo tvarka ir Geriausiųjų eilės sudarymo tvarka.

Bendrąjį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizuoja ir vykdo, geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilę sudaro Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas (su studijų stipendija ir be jos, tikslinio finansavimo) studijų vietas. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas. Pagrindinis priėmimas vykdomas dviem etapais. Pirmame etape prašyme galima nurodyti iki 9 pageidavimų. Antrojo etapo metu galima keisti pageidavimų eiliškumą ir vėl konkuruoti dėl likusių vietų po pirmojo etapo studijų sutarčių sudarymo. Papildomas priėmimas vykdomas tik tose studijų krypčių grupėse, kuriose po pagrindinio priėmimo lieka laisvų vietų. Papildomo priėmimo metu teikiamas naujas prašymas, prašyme galima nurodyti iki 6 pageidavimų. 2016 m. bendrasis priėmimas ir registracija į LAMABPO informacinę sistemą prasidėjo š.m. birželio 1 d., prašymas teikiamas tik internetu. 

slide 1
Atgal