Registracija
Atgal

KTU startuos pirmoji Lietuvoje dvikryptė studijų programa anglų kalba

prieš 3 met.

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) akreditavo Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (KTU MGMF) unikalią pirmosios (bakalauro) pakopos studijų programą „Medžiagų fizika ir nanotechnologijos“. 

„Tai pirmoji dvikryptė studijų programa anglų kalba, siejanti fizinius ir technologijos mokslus, aiškiai išreiškianti pagrindinius KTU  strateginius tikslus – tarpdiscipliniškumą, tarptautiškumą, inovacijų  ir technologijų perdavimą, tvarios aplinkos kūrimą“, – teigė viena programos kūrėjų, fizikos mokslų daktarė KTU MGMF studijų prodekanė Živilė Rutkūnienė.

Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) duomenimis, perspektyviausios inžinerinės specialybės Europoje gali kilti iš nanotechnologijos, fotonikos, mikro- ir nanoelektronikos, pažangių medžiagų, biotechnologijos ir kitų žinioms imlių inovatyvių gamybos procesų ir technologijų mokslų.

„Siekiant proveržio šiose srityse yra būtinos tarpdisciplininės žinios. Naujoji programa orientuota į sinerginį inžinerinių ir fizinių kompetencijų ugdymą. Po ketverių metų sėkmingų studijų suteikiamas dviejų krypčių bakalauro laipsnis“, – sakė Ž. Rutkūnienė. 

Specialistai laukiami darbo rinkoje

Pasak KTU MGMF studijų prodekanės, programa buvo kurta atsižvelgiant į pasaulines tendencijas ir poreikį. Tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje plečiasi įmonių, kurios vysto naujos rūšies energijos ir technologijų, pažangios gamybos sritis, todėl didėja technologinių ir fizinių kompetencijų turinčių specialistų poreikis.

CEDEFOP duomenimis, 2020 metais, specialistams, turintiems integruotas fizinių ir inžinerijos mokslų žinias, bus sukurta apie 5 mln. darbo vietų su 1 mln. darbo vietų prieaugiu kasmet.

„Prognozuojama, kad specialistų, turinčių integruotas fizinių ir inžinerijos mokslų žinias poreikis iki 2025 m. Lietuvoje augs iki 25 proc., kitose ES šalyse bus sukurtos 3,6 mln. darbo vietų. Todėl šios programos atsiradimas yra svarbus ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinės darbo rinkos kontekste“, – teigė Ž. Rutkūnienė.

Žinios tarptautinei karjerai

Naujoji dvikryptė Medžiagų fizikos ir nanotechnologijų studijų programa bus vykdoma anglų kalba. Pasak prodekanės, parengti specialistai ne tik turės naujausių medžiagų technologijų ir fizikos mokslų žinių, kurių sinergija formuoja naują aukštųjų technologijų ir inovacijų vystymosi potencialą Lietuvoje ir  užsienyje, bet ir gebės komunikuoti bei būti lygiaverčiais partneriais tarptautinėse aukštųjų technologijų rinkose, nagrinėti ir spręsti šių technologijų problemas pasitelkiant fundamentinę fizikinę pasaulio sampratą.

„Programos absolventas bus pasiruošęs ketvirtosios industrinės revoliucijos iššūkiams ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėse rinkose, o tai yra didelė vertė būsimam specialistui“, – įsitikinusi Ž. Rutkūnienė.

Studijos su iššūkiu

Darbo biržos duomenimis, darbdaviai Lietuvoje susiduria su iššūkiais ieškant tinkamų kandidatų į reikiamų inžinerinių specialybių pozicijas. Darbdaviams reikalingi specialistai ne tik su kokybišku aukštuoju išsilavinimu, bet ir geromis anglų kalbos žiniomis.

„Studijuoti anglų kalba nebus lengva, bet įgytas išsilavinimas absolventui atvers daug durų“, –  mano Ž. Rutkūnienė.

Pasak mokslininkės, šiandien KTU yra pasirengęs priimti Lietuvos ir užsienio šalių studentus, nebijančius iššūkių sunkiose, bet ypač aktualiose studijose, padedančiose kurti Lietuvos ir viso pasaulio ateitį.

 

ktu studentai 13zivile rutkuniene
Atgal