Registracija

Apie iniciatyvą

logo sudetinisKauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos iniciatyva pradėtas įgyvendinti mokinių profesinio informavimo ir orientavimo projektas misija:karjera - kvalifikuotas pagalbininkas renkantis ateities profesiją!

Projekto misija – sudaryti galimybę mokiniams apgalvotai pasirinkti būsimą profesiją, t.y. įgyti praktinio mokymosi žinių, socialinių įgūdžių, susipažinti su dominančio darbo specifika, tobulėjimo ir karjeros galimybėmis konkrečioje įmonėje, išsilavinimo įgijimo galimybėmis studijų ir mokslo institucijose, užtikrinti jaunųjų specialistų pamainą įmonėse.

Projektu siekiama supažindinti mokinius su pramonės įmonių veikla, sudaryti jiems galimybę pamatyti kaip praktiškai pritaikomos įgytos žinios, sujungti į vieningą erdvę įmonių, studijų ir mokslo institucijų darbuotojus bei mokinius, užtikrinti lengvą tarpusavio komunikaciją, taip didinant inžinerinių studijų programų ir profesijų prestižą.